Tuesday, 18 February 2014

Peraturan Permainan Hoki MSSM

PERATURAN PERMAINAN HOKI KEJOHANAN HOKI MSSM 2013


Pertandingan Hoki MSSM dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh
’THE RULES OF  THE GAME OF HOCKEY’  sebagaimana yang ditetapkan oleh
’THE INTERNATIONAL HOCKEY RULES BOARD’  dan Peraturan Am MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA.

1. NAMA PERTANDINGAN
1.1 Pertandingan ini akan dikenali sebagai

PERTANDINGAN HOKI MSSMALAYSIA.
 1.2 Pertandingan ini akan dikelolakan oleh MSS Negeri yang dilantik oleh Urusetia MSS Malaysia.

2. PENGURUSAN

2.1 Kejohanan Hoki MSSM ini dianjurkan oleh Majlis Sukan Sekolah-Sekolah dibawah kelolaaan Jawatankuasa Pengelola MSS Negeri. Sungguhpun demikian, pengelolaan kejohanan ini dari hari ke hari adalah dibawah tanggungjawab Jawatankuasa Kecil Teknik dan Pertandingan yang meliputi tugas-tugas berikut:
2.1.1 Menentukan peraturan-peraturan pertandingan dipatuhi
2.1.2 Menjaga masa
2.1.3 Menguruskan padang permainan
2.1.4 Pencatatan
2.1.5 Perlantikan Lembaga Tatatertib/Juri Rayuan/Pegawai Teknik/Pengadil
2.1.6 Tatatertib Pegawai / Pemain
2.1.7 Bantahan

2.2 Pengarah Pertandingan dan Penolong-Penolongnya akan dilantik oleh MSSM


3. PENYERTAAN
3.1 Semua MSS Negeri yang dibawah naungan MSSM layak menyertai KejohananHoki MSSM.
3.2 Kategori yang akan dipertandingkan adalah seperti berikut:
3.2.1 Perempuan 12 tahin kebawah
3.2.2 Lelaki 12 tahun kebawah
3.2.3 Perempuan 18 tahun kebawah
3.3.4 Lelaki 18 tahun kebawah


KELAYAKAN TARIKH LAHIR
4.1 Sila rujuk Peraturan Am ( 4 ) MSSM.
4.2 Pemain hendaklah berumur 18 dan 12 tahun ke bawah bagi kategori masing-masing pada 1 Januari tahun pertandingan tersebut. Selain daripada itu, ia juga tertakluk kepada Peraturan Am MSSM Bil 4, iaitu had umur peserta (rujuk Peraturan Am MSSM Bil. 4.4 hingga 4.7).
4.3 Kelayakan tambahan mengenai status pelajar peserta adalah seperti dalam Peraturan Am MSSM 3.1 dan 3.2.
4.4 Kelayakan pemain dari tingkatan 6 berdasarkan Peraturan Am MSSM.

5 .  PENDAFTARAN
5.1 Setiap pasukan boleh mendaftar 18 pemain sahaja dalam Borang Pendaftaran Rasmi M 02 atau R 02 dan hendaklah ditandatangani oleh Setiausaha Agung MSS Negeri masing-masing. Segala maklumat dalam borang pendaftaran tersebut perlu dilengkapkan. Borang yang tidak lengkap tidak akan diterima.
5.2 Semua pemain hendaklah melengkapkan Borang Pendaftaran Individu (BorangR01 / M 01) secara individu beserrta gambar berukuran paspot yang terkini dengan menyertakan salinan kad pengenalan / sijil kelahiran yang disahkan olehPengetua / Guru Besar / Penolong Kanan sekolah peserta berkenaan dengan pengesahan terakhir oleh Pengurus Pasukan serta Setiausaha Agung MSSNegeri masing-masing.
5.3 Semua peserta kecuali peringkat umur bawah 12 tahun dan ke bawah hendaklah bersedia menunjukkan kad pengenalan asal jika diminta oleh pihak pengelola pertandingan. Seseorang yang hilang kad pengenalan mesti mempunyai dokumen
JPN/KP09/KPPK 09 dengan ganbar dari Jabatan Pendaftaran Negara. Manakala peserta yang sedang memohon mendapatkan kad pengenalan pertama perlu menunjukkan dokumen JPN/KP 11/KPPK 11   dengan ganbar dariJabatan Pendaftaran Negara.
5.4 Pendaftaran pemain baru atau sebarang perubahan mestilah dibuat semasa Mesyuarat Pengurus Pasukan.


6  PAKAIAN
6.1 Tiap-tiap pasukan dikehendaki mendaftar 2 pasang Jersi yang berlainan warna dan bernombor 1 hingg 18 satu set. Jersi semua pemain hendaklah bernombor di belakang (kecuali penjaga gol dihadapan dan dibelakang).
6.2 Pemain-pemain hendaklah didaftarkan mengikut nombor baju yang dipakainya sepanjang pertandingan ini tanpa mengira apa jua kedudukan pemain tersebut akan bermain. Nombor baju hendaklah dinyatakan disebelah nama pemain didalam senarai pendaftaran.
6.3 Jika kedua-dua pasukan memakai jersi yang berwarna sama, maka satu pasukan mestilah menukar jersinya. Pasukan yang namanya tercatat dahulu dalam Jadual Pertandingan dikehendaki menukar jersinya. Pengurus Pasukan diminta berbincang dengan Pengurus Pasukan lawan sebelum perlawanan untuk mengelak persamaan warna
6.4. Pemain-pemain bagi semua peringkat umur diwajibkan memakai ’shin-pad’.
Shin-pad ini perlu diliputi sepenuhnya dengan stoking.
6.5 Senarai nama pemain hendaklah diserahkan kepada Pegawai Teknik 15 minit sebelum sesuatu perlawanan dimulakan.
6.6  Jika ada pemain yang memakai/menggunakan ’leotards’ warnanya mesti sama
dengan seluar / skirt atau stoking yang dipakai.
6.7 Jika ada pemain perempuan memakai skaf, ia mestilah sama dengan warni jersi
atau berwarna hitam tanpa mempunyai ’corak’ iaitu ’ plain colour’ sahaja.
Pemakaian topi tidak dibenarkan.
6.8 Pemakaian topi, pengikat kepala (headband) dan skaf tidak dibenarkan untuk pemain lelaki..
6.9 Jersi Penjaga Gol mestilah dari warna yang lain dan berlainan dari jersi kedua-dua pasukan serta bernombor di hadapan dan di belakang.
6.10 Ketua Pasukan perlu memakai lilitan tangan (armband) atau riben yang disediakan oleh pasukan masing-masing sepanjang perlawanan.
6.11 Penjaga Gol mesti memakai Pelindung Kepala ( Helmet ) sepanjang perlawanan, kecuali semasa mengambil Pukulan Penalti ( Penalty Stroke ), Pelindung Dada (Chest Guard ). Penjaga Gol mesti diliputi sepenuhnya oleh jersinya.
6.12 Penjaga Gol yang digantung boleh diganti dengan Penjaga Gol yang lain yangdidaftar. Jika demikian, seorang pemain padang mesti dikeluarkan terlebihdahulu. Pilihan untuk menggantikan Penjaga Gol yang digantung dengan pemainyang lain dibenarkan. Pemain yang mengganti Penjaga Gol mesti memakai pelindung kepala sepanjang masa perlawanan.
6.13 Semua pemain perlu memakai jersi dengan kemas sepanjang perlawanan.

7. SISTEM PERTANDINGAN
Sistem Pertandingan dijalankan mengikut Peraturan Am MSSM Bil 11.

8. CARA-CARA MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KUMPULAN
8.1 Pemberian mata setiap perlawanan adalah seperti berikut:
8.1.1 Menang - 3 mata
8.1.2 Seri - 1 mata
8.1.3 Kalah - 0 mata
8.2 Kedudukan pasukan akan ditentukan berdasarkan jumlah mata yangdikumpulkan oleh setiap pasukan.
8.3 Jika di akhir pertandingan dalam kumpulan sama, maka kedudukan pasukanakan ditentukan berpandukan kepada PERBEZAAN GOL (GOAL DIFFERENCE), bilangan gol yang dijaringkan ditolak bilangan gol yang kena jaring.
8.4 Jika kedudukan masih sama, pasukan yang telah menjaringkan GOLTERBANYAK  akan dikira menang.
8.5  Jika lebih dari satu pasukan mempunyai mata yang sama, maka kedudukan pasukan akan ditentukan berdasarkan BILANGAN KEMENANGAN
8.6 Jika kedudukan masih sama, pasukan yang telah MENGALAHKAN LAWANNYA
diperingkat kumpulan dikira  menang
8.7 Jika masih sama kedudukan akan diputuskan menerusi pertandingan
’penaltyshoot-out’.
8.8 Jaringan sendiri (Own Goal) dalam Hoki diambilkira

9 SISTEM PUKULAN  ’PENALTY SHOOT-OUT’
( Suku Akhir,Separuh Akhir dan Akhir)

9.1 Pengadil akan menentukan pintu gol mana ’penaltyshoot-out’ hendak dijalankan.
9.2 Pengadil akan membuat undian. Pasukan yang menang dalam undian akan membuat pilihan sama ada memulakan  ’penalty shoot -out’ atau bertahan dahulu
9.3 Lima (5) pemain dari kedua-dua pasukan akan mengambil ’penalty shoot-out’
 berselang-seli terhadap penjaga gol lawan.
9.4 Pengurus pasukan akan menentukan susunan pemain yang akan mengambil
’penalty shoot-out’ bagi pasukan masing-masing.
9.5 Jika jaringan ’penallty shoot -out adalah sama selepas lima (5) ’penalty shoot -out diambil oleh kedua-dua pasukan, ’penalty shoot-out’ ‘SUDDENDEATH’ akan dijalankan sehingga terdapat pemenang.
9.6 Susunan kedudukan pemain yang mengambil ’penalty shoot-out’ secara ’SUDDEN DEATH’  tidak perlu mengikut turutan ’penalty shoot-out’ awal tetapidiambil oleh lima (5) pemain yang sama
9.7 Pasukan yang tidak memulakan ’penalty shoot-out’ pada peringkat awal akan mengambil ’penalty shoot-out’ pertama dalam ’penalty shoot-out’ ’SUDDENDEATH’
 9.8 Pemain-pemain yang telah didaftarkan boleh mengambil bahagian dalam pertandingan ‘penalty shoot-out’  kecuali pemain-pemain yang digantung kekal(Players of Permanent Suspension)
9.9 Penjaga Gol boleh ditukarkan pada bila-bila masa
9.10 Penjaga Gol diwajibkan memakai Pelindung Kepala semasa mempertahankangolnya semasa ’penalty shoot-out’
.9.11  Masa untuk ’penalty shoot-out’ adalah seperti berikut:
 Lelaki 18 TKB = 8 saat         Perempuan 18 TKB = 10 saat
 Lelaki 12 TKB = 10 saat   Perempuan 12 TKB = 10 saat

10. MASA PERLAWANAN
10.1 Tempoh masa bagi satu perlawanan adalah seperti berikut:
10.1.1 Bawah 18 tahun Lelaki dan Perempuan 35 minit setiap separuh masadan rehat 5 minit. (35 : 5 : 35)
10.1.2 Bawah 12 tahun Lelaki dan Perempuan 25 minit setiap separuh masadan rehat 5 minit. (25 : 5 : 25)

Perlawanan akan dijalankan seperti yang dijadualkan. Jika ada pasukan yanggagal turun ke padang permainan selepas masa yang ditetapkan, tempohpenangguhan (grace period) selama
15 minit
akan diberi kepada pasukantersebut. Jika pasukan tersebut masih gagal untuk hadir tanpa alasan yangmunasabah, maka pasukan tersebut dikira memberi
’Walk
-
Over’
. Pasukan yanghadir akan dikira menang. Tempoh penangguhan selama 15 minit hanya diberisekali sahaja.10.3 Keputusan memberi kemenangan percuma juga akan diputuskan oleh Pengadilterhadap pasukan yang gagal menurunkan sekurang-kurangnya
sembilan (9)

pemain
pada satu-satu perlawanan.
10.4 Dalam perlawanan suku akhir, separuh akhir dan akhir, jika kedudukan seriselepas perlawanan tamat maka tambahan masa akan dijalankan seperti berikut:Bawah 18 tahun : 7 ½ : 7 ½ minitBawah 12 tahun : 5 ½ : 5 ½ mimit
10.5 Walau bagaimana pun di dalam tempoh masa tambahan perlawanan akandiberhentikan sekiranya satu pasukan telah terdahulu menjaringkan gol.Pasukan itu akan dikira sebagai pemenang tersebut (Golden Goal Rule)
10.6 Sekiranya keputusan masih seri selepas tempoh masa tambahan, satupertandingan
’penalty
shoot-
out’
diadakan (lihat peraturan 9) bagi mendapatkanpemenang perlawanan tersebut.

11. PENGGANTIAN PEMAIN (ROLLING SUBSTITUTION)
11.1 Setiap pasukan dibenarkan mendaftar 7 pemain gantian semasa satu perlawanan.
11.2 Semua pemain yang terlibat dalam prosedur gantian haruslah dari senarai pemain yang telah didaftarkan dan disahkan.
11.3 Pemain yang digantung (suspended) tidak boleh digunakan sebagai pemain gantian
11.4 Pasukan tidak dibenarkan menggunakan lebih daripada seorang penjaga goldalam senarai pemain utama semasa sesuatu perlawanan dijankan.
11.5 Gantian pemain akan hanya dibenarkan dengan persetujuan Pegawai Teknikalyang bertugas dan dilakukan selepas pemain dari pasukan yang sama telahkeluar padang.
11.6 Pemain dikehendaki keluar dan masuk padang dari kawasan di hadapan mejateknikal melainkan penggantian pemain yang cedera di mana Pegawai Teknikal /Pengadil yang akan menguruskannya
11.7 Masa tidak akan diberhentikan untuk melakukan penggantian melainkan penggantian untuk pemain yang cedera atau penggantian penjaga gol dimana ia ditentukan oleh pengadil perlawanan.
11.8 Seorang pemain yang digantung (suspended) tidak boleh digantikan dalamtempoh penggantungan
11.9 Seorang penjaga gol boleh digantikan dengan penjaga gol simpanan dengan syarat gantian itu dilakukan terhadap seorang pemain dalam pasukan itu yang sedang bernain (Field Player).
11.10 Penggantian pemain tidak boleh dilakukan semasa pengambilan pukulan sudutpenalti dan pukulan penalti strok (penalty corner and penalty stroke)

12 PENANGGUHAN
12.1 Tiap-tiap perlawanan akan dijalankan mengikut masa yang telah dijadualkantetapi sekiranya pada pendapat Pengarah Pertandingan, keadaan padang tidaksesuai untuk sesuatu perlawanan ataupun ditangguhkan kerana sebab-sebabyang tidak dapat dielakkan maka perlawanan itu akan dijalankan di tempat danpada masa yang akan ditetapkan oleh Pengarah Pertandingan. KeputusanPengarah Pertandingan dalam hal ini adalah muktamad.
12.2 Jika selepas bermain separuh masa iaitu 35 minit bagi kategori bawah 18 tahun dan 25 minit bawah 12 tahun permainan diberhentikan atas sebab-sebab yangtidak dapat dielakkan, maka permainan itu dianggap telah tamat tempoh permainannya dan kedudukan jaringan masa itu akan diambil kira.
12.3 Jika permainan diberhentikan sebelum 35 minit bagi bawah 18 tahun dan 25minit bagi bawah 12 tahun maka permainan itu akan disambung dari masa iadiberhentikan dengan kedudukan kekal sebulum permainan ditangguhkan disuatu tempat dan masa yang akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Teknikal danPertandingan.

13 TATATERTIB
Tatatertib pegawai dan pemain adalah pada amnya di bawah bidang kuasaJawatankuasa Teknikal dan Pertandingan. Tindakan berikut boleh diambil semasa pertandingan dijalankan.
13.1 Pemain

13.1.1  Sistem mata ‘demerit’ yang berikut akan dikuatkuasakan untuk
tindakan tatatertib yang diambil sepanjang pertandingan ini
dijalankan.
KAD HIJAU = 2 MATA
KAD KUNING = 4 MATA
KAD MERAH = 8 MATA

13.1.2 Tindakan-tindakan tatatertib yang berikut adalah dijalankan
mengikut system mata ‘demerit’

08 mata demerit : PENGGANTUNGAN 1 PERLAWANAN
12 mata demerit : PENGGANTUNGAN 2 PERLAWANAN
16 mata demerit : PENGGANTUNGAN 3 PERLAWANAN
20 mata demerit : PENGGANTUNGAN UNTUK BAKI  PERTANDINGAN


 Interpritasi
Jika seseorang pemain telah mengumpul 08 mata demerit,menerima satu kad kuning dalam satu perlawanan lain, pemainitu akan digantung untuk SATU perlawanan. Walaupun jadual diatas menentukan penggantungan DUA perlawanan untuk 12 mata demerit, sebab pemain itu digantung SATU perlawanan sahaja adalah kerana pemain itu sudah pun menjalani penggantungan SATU perlawanan setelah mengumpul 08 mata demerit. Mata demerit seseorang pemain akan kekal sepanjang pertandingan walaupun seseorang pemain telah pun menjalani penggantungan perlawanan dan akan dibawa ke perllawananyang berikutnya.  PegawaiMana-mana wakil yang bertanggungjawab mengenai pasukannya yang mempersoalkan keputusan Jawatankuasa Teknikal danPertandingan/Pengadil dan didapati menggangu perjalanan pertandingan akan diberi amaran dan jika perlu dilaporkan kepadaLembaga Tatatertib MSSM.

14 KEBENARAN MEMASUKI PADANG
14.1 Hanya pemain dan pengadil yang terlibat dalam perlawanan dibenarkan masukke padang permainan kecuali terdapat kecederaan pada pemain dan itu punapabila dibenarkan oleh pengadil yang bertugas dalam perlawanan tersebut.
14.2 Komunikasi atau arahan dari Pegawai Pasukan dan pemain di luar padang permainan tidak boleh ditujukan terhadap Pengadil atau pemain dari pasukan lawan.
14.3 Empat (4) Pegawai Pasukan dan tujuh (7) pemain simpanan yang didaftar untuk perlawanan mesti berada di Bangku Pasukan pada masa perlawanan, termasuk masa penangguhan ( Time Stoppages ), kecuali Pegawai Teknik atau Pengadilmemberi arahan sebaliknya atau memberi rawatan ke atas pemain yang cegera.Pengurus Pasukan bertanggungjawab memastikan tingkalau pasukannya danduduk paling hampir dengan Meja Teknikal bersama jurulatihnya.
14.4 Pegawai atau pemain yang tidak didaftarkan untuk pertandingan tidakdibenarkan duduk di bangku pemain.
14.5 Pegawai Teknik yang bertugas, selepas memberi amaran kepada Pengurus Pasukan kerana salah laku pegawai atau pemain berkuasa untuk mengarahkan pegawai atau pemain tersebut meninggalkan Bangku Pemain. Jika pegawai atau pemain yang diarah keluar dari bangku pemain enggan berbuat demikian,tindakan disiplin boleh dikenakan oleh Jawatankuasa Teknikal selepasperlawanan tersebut.


15 KECEDERAAN
15.1 Jika berlaku kecederaan, Pengadil yang paling hampir pada pemain yang cedera
perlu memastikan samada bantuan perubatan diperlukan.
15.2 Jika bantuan perubatan diperlukan, Pengadil tersebut akan memberi isyarat kepada Pengurus Pasukan masuk ke padang
15.3 Rawatan kepada pemain yang cedera tidak dibenarkan dibuat di dalam padang permainan.
15.4 Jika pemain yang cedera mengalami kelukaan, maka pemain tersebut mestidikeluarkan dari padang permainan untuk rawatan selanjutnya.
15.5 Pemain dengan luka berdarah tidak dibenarkan masuk ke padang permainanmelainkan luka itu telah diubati dengan tidak ada kesan darah ynag mengalir keluar dari luka.

16 JAWATANKUASA TEKNIKAL
16.1 Semua bantahan atau tindakan disiplin mesti dirujuk kepada JawatankuasaTeknikal yang dilantik untuk pertandingan ini.
16.2 Jawatankuasa Teknikal bertanggungjawab untuk
16.2.1 memberi amaran kepada pegawai atau pemain terbabit
16.2.2 mengambil tidakan tegas terhadap pegawai atau pemain terbabit
16.2.3 mengantung satu atau lebih perlawanan terhadap pegawai atau pemainterbabit
16.2.4 mengenakan denda
16.3 Pegawai atau Pemain yang dirujuk kepada Jawatankuasa Teknikal tidakbenarkan berada di bangku pemain atau bermain selagi Jawatankuasa Teknikalmembuat keputusan terhadap kesnya.

17 JADUAL PERLAWANAN
17.1 Jadual Perlawanan bagi pertandingan ini akan disediakan oleh Jawatankuasa
Pengelola.
17.2 Jawatankuasa Pengelola mempunyai hak untuk membuat perubahan padaJadual Perlawanan jika perlu.

18 LANTIKAN PENGADIL
18.1 Jawatankuasa Teknikal dan Pengelola bertanggungjawab melantik pengadil-pengadil untuk pertandingan ini.
18.2 Keputusan Pengadil adalah MUKTAMAD dan TIDAK boleh dipertikaikan.
18.3 Sebarang bantahan terhadap lantikan pengadil-pengadil TIDAK akan dilayan.
18.4 Keputusan untuk menghentikan atau menangguhan perlawanan akan dibuatoleh pengadil-pengadil yang mengadili perlawanan tersebut

19. BANTAHAN
19.1 Sila rujuk Peraturan Am (13) MSSM
19.2 Jika ada bantahan, ianya akan ditujukan kepada Perwakilan Teknikal ataupenolongnya yang bertugas secara lisan dalam masa 10 minit selepas tamatnyasesuatu perlawanan. Bantahan secara bertulis dalam Borang Bantahan Rasmidengan wang cagaran RM 300.00 (Ringgit Malaysia Tiga Ratus) hendaklahdiserahkan oleh Pengurus Pasukan atau wakilnya dalam masa setengah (1 ½ jam) selepas bantahan secara lisan dibuat. Bantahan tidak dipertimbangkan jikadibuat selepas masa yang ditetapkan. Wang cagaran tidak akan dikembalikansekiranya bantahan tidak berasas dan ditolak oleh Jawatankuasa Teknikal.
19.3 Keputusan secara bertulis akan diberitahu oleh Jawatankuasa Teknikal kepadasemua pihak dan Pegawai Pertandingan dalam masa tidak kurang 1 jam daritamatnya sesuatu perlawanan
19.4 Pengarah Pertandingan atau penolongnya akan memberitahu Pengerusi JuriRayuan dengan serta merta mengenai bantahan tersebut. Pihak Juri Rayuanakan mesyuarat dan memberi keputusan dengan secepat mungkin. KeputusanJuri Rayuan adalah muktamad

20. KELEWATAN
Setiap pasukan mestilah berada di padang permainan 10 minit sebelum masa yang telahditetapkan bagi sesuatu perlawanan.

21. MENARIK DIRI DAN MENYERAH KALAH
16.1 Sila rujuk Peraturan Am (23) MSSM
16.2 Sekiranya sesebuah pasukan menarik diri atau menyerlah kalah dengan sengajadaripada pertandingan, semua keputusan perlawanan yang dimaikan olehpasukan itu akan dibatalkan dan pasukan itu tidak akan dibenarkan memasukisebarang perlawanan seterusnya.

22. JURI RAYUAN
Sila rujuk Peraturan Am (14) MSSM

23. PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN
Perkara-perkara yang tidak dinyatakan di dalam peraturan pertandingan ini akandiuruskan oleh Jawatankuasa Pengelola yang mana keputusannya adalah muktamad


No comments:

Post a Comment